office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

  • ro
  • en
  • ri


Ibis Parlament Hotel,

Bucuresti, Romania

10-12 April 2014
Intalnirea Partenerilor

Proiectul "Un pas înainte: imputernicirea tinerilor și femeilor din comunitățile cu romi" este o inițiativă de doi ani și este implementat în Bulgaria, România, Spania și Ungaria cu accent pe comunitățile de romi dezavantajate.

Parteneri in cadrul proiectului: Center for Interethnic Dialoguee and Tolerance "Amalipe" (leading organization), SASTIPEN Roma Center for Health Policies (Romania), Romani Association of Women Drom Kotar Mеstipen (Spain), Colourful Pearls Association (Pecs) and Hungarian Women Lobby.

In cadrul intalnirii de la Bucuresti, reprezentanti Bulgariei, Romaniei, Spaniei si Ungariei au prezentat centrele de dezvoltare comunitară dezvoltate in comunitatile de romi selectate in proiect.

Fiecare echipa din centru a prezentat colaborarea cu cluburile locale de la nivel comunitar - cluburi cu femei și tineri romi, realizate tocmai pentru imputernicirea acestora si activarea lor in comunitati . S-a subliniat insa faptul ca, desi grupul țintă principal al proiectului il reprezinta femeile și tinerii, acest lucru nu înseamnă că restul societății este lăsat în urmă sau exclus din activitățile proiectului. Moderatorii prezenti au specificat ca cea mai bună metodă de punerea în aplicare a acestor activități ale proiectului este de a merge în fiecare cartier - "door to door"- aceasta fiind una din activitatile de bază pe care facilitatorii trebuie să le facă în fiecare localitate implicată în proiect . Aceasta este baza pentru dezvoltarea unui program de Advocacy pentru comunitatile de romi, cunoasterea nevoilor reale ale comunitatii si axarea actiunilor ulterioare de remediere pe fiecare in parte. Toti cei angajati in implementarea proiectului tin cont de obiectivele acestuia, respectiv oferirea de protecție femeilor și copiilor victime ale violentei domestice, imputernicirea femeilor și tinerilor să adopte o poziție mai activă în viața socială si sa lucreaze pentru nevoile specifice ale comunității. Prin implementarea activităților proiectului se incearca identificarea problemelor specifice acelei comunitati si rezolvarea acestora in functie de prioritate: de exemplu, într-o comunitate problema specifica poate fi prevalența tuberculozei, insa într-o altă localitate poate fi traficul de ființe umane, într-o altă comunitate - consumul si consumatorii de droguri, iar in alta problema prioritara o poate constitui abandonul școlar.

Echipele prezente au discutat despre centrele de dezvoltare comunitara care au un domeniu foarte larg de acțiune, încercând să implice diferiți parteneri de la nivel local, dar mai ales sa constientizeze si imputernici aceste doua mari grupuri vulnerabile de posibilitatea de a schimba diferite lucruri in comunitatile lor. Toate facilitatori implicați în proiect încearcă să aiba discuții publice cu autoritățile locale si sa invite la discutiii primarul, reprezentantul Consiliului Local, medicii și cadrele didactice din zona. Toate acestea se fac pentru constientizarea autoritatilor de realitatea comunității. Facilitatorii au afirmat ca pornind de la aceaste tipuri de discuții unele autoritati locale au început să se implice și să dezvolte infrastructura pentru comunitatea de romi. În România și Bulgaria, în calitate de mai noi membri ai UE, autoritatile locale au inceput sa constientizeze ca trebuie să elaboreze planuri locale in care sa fie incluse si problemele comunitatilor de romi .

Totodata, campaniile din cadrul proiectului au drept scop promovarea intre autoritati si locuitori necesitatea de a lucra impreuna, de a beneficia de drepturi si informatii impreuna, de a fi responsabili impreuna.

Galeria foto ale evenimentului din
cadrul intalnirii tinute la Bucuresti proiect realizat de Sastipen