office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

  • ro
  • en
  • ri

Publicatii

Lipsa studiilor/cercetărilor în domeniul sănătății romilor este o altă problemă cu care se confruntă actorii responsabili cu aplicarea politicilor publice pentru romi. În prezent, pentru elaborarea documentelor oficiale sunt folosite studii ce nu mai reflectă situația actuală dat fiind că au fost realizate într-o perioadă anterioară. Studiile existente nu reflectă în totalitate schimbările care au loc în starea de sănătate a comunităților cu romi și nu sprijină realizarea recomandărilor de politică generală în domeniul sănătății romilor.

Având în vedere cele enumerate mai sus, Sastipen își propune să:

  • Realizeze cercetări naționale/județene/regionale în următoarele domenii: acces la serviciile de sănătate publică, impactul programelor de sănătate publică implementate în comunitățile cu romi, starea de sănătate a membrilor comunităților cu romi;
  • Realizeze recomandări de politică publică care vizează îmbunătățirea situației romilor din punct de vedere al sănătății;
  • Realizeze rapoarte/analize cu privire la situația implementării politicilor publice pentru romi în domeniul sănătății.