office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

 • ro
 • en
 • ri

Studenți romi la medicină

PROIECT: „O GENERAȚIE DE SPECIALIȘTI ROMI ÎN DOMENIUL MEDICAL"

Vizitează website-ul proiectului la următoarea adresă: www.profesionistiromi.ro

 1. Scurtă descriere Obiectivul general: Susținerea accesului tinerilor romi la educație academică în domeniul medical și combaterea abordărilor stereotipe cu privire la o presupusă lipsă de interes a persoanelor de etnie romă pentru educație și practicarea de profesii care necesită un înalt grad de calificare.

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea profesională a tinerilor romi în domeniul medical; 300 de elevi de etnie romă din clasele a XII-a și a XIII-a de liceu au fost pregătiţi la materiile: fizică, biologie și chimie de 60 de tutori, profesori specializați. 125 de studenți și elevi de etnie romă la facultăți, colegii și școli postliceale din domeniul medical au primit burse educaționale și au fost coordonați în activitatea academică de către 30 de mentori, medici rezidenți.
  • - Întărirea potențialului de leadership al tinerilor romi; tinerii de etnie romă selecționați în cadrul proiectului au participat la tabere de motivare și la tabere de advocacy. În ultima etapă a proiectului a fost organizată o tabără internațională de anvergură. Toate aceste evenimente și-au propus să ofere beneficiarilor instrumentele necesare formării unei rețele personale de relații profesionale, unei bune comunicări în activitatea profesională, precum și dezvoltării de acțiuni de advocacy în folosul întregii comunități rome din România. Bursierii proiectului vor concepe și implementa 40 de proiecte de voluntariat în comunitățile de romi din România. Scopul proiectelor a fost angajarea tinerilor înscriși în proiect în activități benevole de serviciu comunitar, dar și intervenția directă în comunitățile de romi.
  • Combaterea stereotipurilor despre etnia romă.

Proiectul O generație de specialiști romi în domeniul medical conține o importantă componentă de comunicare care planifică dezvoltarea și implementarea unei serii de campanii care țintesc categorii de public diverse.

Două campanii antidiscriminare

Mesajul a fost centrat pe combaterea prejudecăților legate de o presupusă lipsă de interes al tinerilor romi față de educație și practicarea de profesii cu înalt prestigiu social. De asemenea, campaniile au inclus o componentă de informare despre programul de burse educaționale și dezvoltare personală. Campaniile au fost implementate în anii 2011 și 2012 și s-au adresat publicului larg pentru crearea premiselor unei mai bune incluziuni sociale a comunității rome în ansamblul ei, dar mai cu seamă a tinerei elite profesionale născute din rândul acestei comunități.

O campanie de advocacy

Obiectivul campaniei este asigurarea sustenabilității demersurilor proiectului O generație de specialiști romi în domeniul medical și după încheierea acestuia. Mesajul campaniei a fost comunicat în perioada 2012 – 2013 și s-a adresat reprezentanților autorităților publice locale. Prin colaborarea cu peste 20 de consilii județene și autorități locale au fost vizate obținerea premiselor continuării programului prin demersuri concrete de susținere a accesului tinerilor romi la educație în domeniul medical.

 1. Rezultate așteptate
  • Dezvoltarea unui sistem integrat de consiliere, tutorat și mentorat în domeniul medical pentru 500 de studenți și elevi de etnie romă;
  • Înscrierea a peste 400 de tineri romi într-un proces de dezvoltare personală care să le permită asumarea deschisă a apartenenței etnice;
  • Implementarea a 40 de proiecte de intervenție în domeniul sănătății în comunitățile rome pentru a crește încrederea acestora în sistemul sanitar;
  • Implicarea a 1.000 de membri ai comunităților cu romi din România în 40 de proiecte de voluntariat în domeniul medical;
  • Angajarea a 60 de tutori și 30 de mentori la nivel național care să implementeze în folosul beneficiarilor sistemul integrat de consiliere, tutorat și mentorat;
  • Organizarea a 11 tabere pentru tinerii romi;
  • Implementarea a două campanii de informare cu scopul de a face proiectul cunoscut în rândul potențialilor beneficiari;
  • Implementarea a două campanii antidiscriminare prin care să combatem prejudecățile legate de dezinteresul tinerilor romi față de educație și practicarea de profesii cu înalt prestigiu social;
  • Implementarea unei campanii de advocacy pentru inițierea colaborării cu peste 20 de consilii județene și autorități locale, astfel încât să obținem premisele continuării programului prin demersuri concrete de susținere a accesului tinerilor romi la educație în domeniul medical.
 2. Beneficiar ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei
 3. Parteneri
  • Roma Education Fund România contribuie din 2005 la diminuarea decalajelor existente între populația de romi și cea de ne-romi din punctul de vedere al rezultatelor educaționale, prin politici și programe care să sprijine o educație de calitate pentru romi, inclusiv desegregarea sistemului educațional
  • Asociația Medicilor Rezidenți funcționează din 2006 cu scopul de a susține dezvoltarea profesională a tinerilor medici și a studenților mediciniști și să apere onoarea medicului rezident în exercitarea profesiei sale.
  • Open Society Institute derulează Programul pentru Sănătate Publică, în cadrul căruia a fost dezvoltat Programul de Sănătate pentru Romi. Acest program implică proiecte care au ca scop protejarea populației rome în instituțiile medicale.
 4. Buget 19.174.012,90 RON