office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

  • ro
  • en
  • ri

Servicii Integrate - Abordare optima pentru ocuparea forței de muncăPROIECT: "Servicii integrate – abordare optima pentru ocuparea fortei de munca"

ID: POSDRU/135/5.2/S/133695

Perioada de implementare:

18 aprilie 2014 – 17 octombrie 2015

Organizatii partenere:

SOLICITANT:

CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI DE SANATATE - SASTIPEN

PARTENER 1:

AGENTIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA "ÏMPREUNA"

PARTENER 2:

ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE PRO VOCATIEDescriere proiect

Proiectul "Servicii integrate – abordare optima pentru ocuparea fortei de munca" (ID: POSDRU/135/5.2/S/133695), este implementat de catre Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN, in calitate de Partener principal, in parteneriat cu Agentia de Dezvoltare Comunitara "Ïmpreuna" (Partener 1) si Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale PRO VOCATIE (Partener 2).

Obiectivul general al proiectului il constituie incluziunea pe piata muncii, in activitati non- agricole, a persoanelor care traiesc in mediul rural, prin intermediul programelor de formare, orientare si dezvoltare profesionala, folosind abordarea integrata.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Crearea a 6 Centre Comunitare de Servicii Integrate, care furnizeaza servicii ce vizeaza consolidarea competentelor socio-profesionale si plasarea asistata pe piata fortei de munca a persoanelor din mediul rural din regiunile Nord-Est si Sud-Vest;

2. Identificarea potentialului antreprenorial si desfasurarea unor programe de formare in vederea dezvoltarii competentelor specifice pentru persoanele din mediul rural, din regiunile Nord-Est si Sud-Vest;3. Desfasurarea unor programe de formare profesionala in vederea cresterii accesului pe piata muncii, in functie de nevoile identificate din cadrul comunitatilor rurale din regiunile Nord-Est si Sud-Vest;

4. Crearea unei retele a Centrelor Comunitare de Servicii Integrate in vederea promovarii, sustinerii si dezvoltarii, la nivel local si regional, a unui model de abordare integrata.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din:

- 800 persoane inactive;

- 600 persoane ocupate in agricultura de subzistenta;

- 400 someri.

Proiectul va dezvolta si implementa activitati viabile care sa asigure o abordare integrata a serviciilor oferite populatiei din mediul rural, in vederea cresterii ratei de ocupare a acesteia in activitati non-agricole.

Centrele Comunitare de Servicii Integarte vor fi infiintate in parteneriat cu autoritatile locale si vor furniza servicii de: consiliere si orientare privind formarea profesionala si oportunitatile de ocupare a membrilor comunitatilor rurale, dezvoltarea competentelor antreprenoriale si asistenta privind infiintarea de mici afaceri, de informare, educare, constientizare cu privire la importanta sanatatii si servicii de consiliere sociala in functie de nevoile celor ce vor solicita serviciile centrelor.

Imbunatatirea calitatii resurselor umane din comunitatile rurale se va face pe mai multe niveluri: 1. un program de mentorat si formare profesionala pentru crearea unor persoane- resursa in comunitate (mediatori sanitari, facilitatori comunitari); 2. un program de consiliere sociala si informare, educare si constientizare cu privire la importanta sanatatii. 3.un program de formare profesionala si orientare pe piata muncii pentru beneficiarii proiectului; 4. unprogram de dezvoltare a competentelor antreprenoriale de care sa beneficieze grupul tinta al proiectului.

Proiectul se adreseaza membrilor comunitatilor rurale aflate in risc de excluziune sociala, in vederea cresterii participarii lor pe piata muncii. Prin dezvoltarea parteneriatelor locale se va promova si sustine modelul de abordare integrata creat in beneficiul comunitatilor rurale si se vor elabora si implementa strategii locale de dezvoltare sustenabila a comunitatilor rurale.

Indicatori proiect:

1. Indicatori de output

- 1800 participanti din zonele rurale la programele integrate;

o Din care, 1000 femei;

- 600 persoane participante la instruire;

- 600 participanti din zonele rurale – persoane ocupate in agricultura de subzistenta, la programe integrate;

- 1800 participanti la campanii de informare si constientizare;

2. Indicatori de rezultat

- 100% ponderea participantilor din mediul rural la programe integrate certficati;

o Din care, 60% femei;

- 15% ponderea pareticipantilor din zonele rurale, certificati in cadrul programelor de formare, care au obtinut loc de munca;

- 14% ponderea persoanelor care in termen de 6 luni dupa participarea la programe integrate urmeaza o alta forma de pregatire sau si-au gasit un loc de munca;

- 100 participanti la instruire care si-au gasit un loc de munca in termen de 6 luni;

- 150 participanti la instruire care urmeaza o alta forma de pregatire;

- 600 participanti la instruire certificate.Rezultatele majore ale proiectului:

- 2 conferinte de presa (la nivel regional) pentru lansarea proiectului;

- 2 comunicate de presa cu privire la evenimentul de lansare;

- 6 articole de presa la nivel regional/national ca urmare a organizarii celor 2 conferinte;

- 6 comunitati selectate care vor fi incluse in proiect;

- 6 parteneriate incheiate cu autoritatile locale in vederea obtinerii suportului local in procesul de implementare a proiectulu

- 6 containere modulare achizitionate, amplasate si dotate;

- 6 CCSI infiintate care ofera servicii ce vor contribui la dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca la nivelul comunitatilor rurale;

- 30 de persoane selectate si contractate pentru furnizarea serviciilor CCSI (coordonatori CCSI, agenti de ocupare, consultanti in dezvoltare antreprenoriala, asistenti medicali comunitari, lucratori sociali).

- 2 workshop-uri regionale cu personalul CCSI;

- 6 planuri de activitate ale CCSI;

- 6 evenimente de lansare la nivel comunitar a CCSI 6

- 1800 de materiale informative (postere, pliante) cu privire la serviciile furnizate de CCSI distribuite in comunitatile rurale. 1800 de persoane informate privind serviciile oferite de CCSI

- 1800 fise de identificare a nevoilor pe domeniile: social, ocupare, antreprenoriat, sanatate;

- 1800 fise detaliate ale cazurilor;

- 1800 planuri de interventie;

- 6 campanii de promovare a unui stil de viata sanatos;

- 1 raport evaluare personal CCSI

- 12 mediatori sanitari formati in cadrul programului de formare;

- 12 facilitatori comunitari formati;

- 520 persoane informate cu privire la oportunitatile de formare

- 520 de persoane vor beneficia de cursuri de formare, in meserii solicitate pe piata fortei de munca;- 520 de planuri de interventie pentru dezvoltare personala si profesionala in vederea ocuparii, elaborate de catre personalul CCSI;

- 56 de persoane selectate, beneficiare ale programului de dezvoltare a competentelor antreprenoriale;

- 50 de planuri individuale de mici afaceri dezvoltate;

- 30 de planuri individuale de mici afaceri implementate;

- 30 premii acordate;

- 1 plan al campaniei de lobby si advocacy;

- 6 hotarari ale Consiliilor Locale de infiintare a CML;

- 6 strategii si planuri de implementare privind dezvoltarea comunitatilor rurale, cu accent pe masuri active de ocupare la nivel rural.

- 1 retea a CCSI care sa promoveze, sustina si dezvolte modelul de buna practica la nivel local/regional/national

- 1 strategie de promovare a modelului de buna practica la nivel local/regional;

- 1 pagina web a retelei CCSI

- 6 newsletter-uri trimestriale pentru informarea si publicitatea proiectului, diseminate;

- 1 kit al proiectului diseminat

- 2 conferinte de presa (la nivel regional) pentru incheierea proiectului;

- 6 rapoarte de monitorizare a proiectului.

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa Prioritara 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"

Domeniul Major de Interventie 5.2 "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește

dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă"

Proiect: "Servicii integrate — Abordare optimă pentru ocuparea forței de muncă"

Numărul de identificare: POSDRU/135/5.2/S/133695

Editor: Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN

Data publicării: august 2014

"Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului

României"

Click pentru a descărca documentul complet