office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

  • ro
  • en
  • ri

Prezentare Decada

Decada de Incluziune a Romilor 2005-2015 este o iniţiativă internaţională ce reuneşte nouă guverne, organizaţii interguvernamentale şi neguvernamentale, precum şi reprezentanți ai societăţii civice rome cu scopul de a accelera procesul care să ducă la îmbunătăţirea situației romilor.

Decada de Incluziune a Romilor se axează pe patru domenii prioritare: educaţie, ocuparea forţei de muncă, sănătate şi locuinţe, dar se tine cont, în paralel, și de alte probleme fundamentale cum ar fi: sărăcia sau discriminarea sub toate formele regăsite.

Unul din angajamentele luate în cadrul Decadei de Incluziune a Romilor îl reprezintă participarea deplină şi implicarea comunităților de romi în activitățile Decadei, în special prin intermediul societăţii civice rome, care poate participa în mod activ în procesul decizional.

Astfel, începand cu 1 Ianuarie 2014 - pana în 31 Decembrie 2014, Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – Sastipen a funcționat ca PUNCT NAȚIONAL DE CONTACT pentru Secretariatul Decadei de Incluziune a Romilor.În calitate de punct național de contact în cadrul Decadei de Incluziune a Romilor, Sastipen a avut urmatoarele sarcini :

- de a asigura participarea societăţii civice rome la evenimentele internaţionale ale Decadei de Incluziune a Romilor, printr-un reprezentant, la fiecare eveniment organizat de Preşedinţia Decadei

- de a încuraja, în ţară, dialogul dintre autorităţi şi reprezentanții comunităților de romi privind punerea în aplicare a obiectivelor și activităților Decadei de Incluziune a Romilor.

- de a disemina informaţii despre Decada de Incluziune a Romilor populaţiei rome, în special societății civice rome, precum şi publicului larg.

- de a asigura participarea activă a societăţii civice rome în monitorizarea şi implementarea obiectivelor și activităților Decadei de Incluziune a Romilor, a planurilor naționale de acțiune, inclusiv prin furnizarea de informaţii relevante şi expertiza partenerilor.

Pentru anul 2014 - Secretariatul Decadei de Incluziune a Romilor a stabilit desfăsurarea următoarelor evenimente internaţionale:

1. Economic Empowerment Workshop, 18-19 iunie 2014, Muntenegro -Podgorica

2. Decade Focal Point Networking Meeting, 30-31 mai 2014, Praga

3. International Steering Committee Meeting, 19-20 iunie 2014

4. International Steering Committee Meeting, 29-30 septembrie 2014, SarajevoPersoană de contact:

Mariana SANDU,

Coordonator program

Tel.: 0756100928

E-mail: mariana.sandu@sastipen.ro