office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

  • ro
  • en
  • ri

Despre Noi

Cine suntem?Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN este o organizație nonguvernamentală, înființată în 2007. Membrii fondatori ai organizației sunt tineri activiști romi și ne-romi, cu vastă experiență în elaborarea și implementarea de proiecte/programe adresate comunităților cu romi, în realizarea de analize/studii/cercetări care reflectă situația comunităților cu romi, cu experiență în realizarea și implementarea de campanii de informare și conștientizare a membrilor comunităților cu romi, cu experiență în livrarea de sesiuni de formare pentru adulți, în implementarea de campanii de lobby și advocacy etc.Ce am realizat?Sastipen a creat un grup de lucru în care activează un număr de specialiști în sănătate publică neromi, profesori în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila – București, precum și experți independenți, activi în procesul de îmbunătățire a situației romilor, care au experiență în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de sănătate publică adresate comunităților cu romi.Ce ne propunem?Sastipen consideră că în România populația de etnie romă se confruntă cu un model agresiv de excluziune socială. Abordarea problematicii romilor, respectiv în domeniul sănătății, trebuie să fie comprehensivă și să nu se lucreze vizând efectele (incidența mare de tubercoluză în comunitățile cu romi, numeroase cazuri de HIV/SIDA, copii subnutriți, grad scăzut de informare în domeniul sănătății, neparticiparea romilor la serviciile de sănătate publică ș.a.).Membrii echipei Sastipen au conștientizat faptul că este nevoie de o abordare diferită a sănătății romilor, dintr-o perspectivă concentrată pe incluziunea socială a romilor.Sastipen are ca principale arii de interes analiza și dezvoltarea de politici de sănătate, precum și strategii și intervenții de sănătate publică, în special în comunitățile cu romi, în vederea îmbunătățirii situației sanitare a membrilor acestei minorități. Totodată, Sastipen are un interes deosebit în promovarea sănătății și schimbarea comportamentelor, precum și dezvoltarea comunitară a grupurilor dezavantajate din România.Sastipen își propune să implementeze proiecte cu finanțare internă și internațională, având o experiență deosebită în consultanță și asistență tehnică, formarea adulților, formarea cadrelor medicale în mai multe domenii (discriminare și drepturile omului, abordarea grupurilor vulnerabile ș.a.), realizarea de studii și cercetări care reflectă situația socio-sanitară a comunităților dezavantajate, realizarea și implementarea de campanii de informare, educare, comunicare, întărirea rolului ONG-urilor rome în procesul de realizare și implementare a politicilor publice pentru romi, monitorizarea și evaluarea politicilor publice față de romi în domeniul sănătății.Sastipen își propune să devină o organizație vizibilă în spațiul public și să propună pe agenda publică subiecte legate de starea de sănătate a comunităților cu romi. Totodată, ne propunem să devenim o organizație de lobby și advocacy susținând implementarea corectă a politicilor publice, cu efecte vizibile în cadrul comunităților cu romi din România.