office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

  • ro
  • en
  • ri

Educatie si formare

Proiecte privind formarea și educația în domeniul medical

Măsurile afirmative adresate membrilor comunităților cu romi ar trebui să răspundă unei nevoi comune, și anume creșterea nivelului de încredere între membrii comunităților cu romi și reprezentanții/ furnizorii serviciilor de sănătate publică. Începând cu 2008, în România a fost inițiat programul „Burse Medicale pentru Romi: O generație de profesioniști în domeniul sănătății", program ce și-a propus să contribuie la creșterea numărului de specialiști romi în domeniul sănătății. Pe termen lung programul își propune să contribuie la combaterea discriminării romilor în domeniul sănătății. În plus, este nevoie de promovarea și încurajarea accesului tinerilor romi la programe de educație academică în domeniul medical și crearea de oportunități pentru ca tinerii interesați să își poată dezvolta o carieră în domeniul medical. Proiectul a fost elaborat în contextul Decadei de Incluziune a Romilor de către mai mulți parteneri: Open Society Institute – Programul de Sănătate pentru Romi, în parteneriat cu Roma Education Fund, cu suportul Agenției Naționale pentru Romi, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Cercetării și Inovării,.

Având în vedere cele enumerate mai sus, Sastipen își propune:

  • Să dezvolte, prin intermediul factorilor interesați, măsuri de atragere a elevilor și tinerilor romi către învățământul superior medical;
  • Să dezvolte un program de tutorat/mentorat adresat elevilor și tinerilor romi care doresc să urmeze o instituție de învățământ cu profil medical;
  • Să organizeze sesiuni de instruire/orientare a tinerilor romi, studenți la instituții de învățământ cu profil medical, în ceea ce privește asumarea identității etnice, astfel încât aceștia să devină promotori ai creșterii accesului romilor la serviciile de sănătate publică.


Proiect: Leadership în sănătate: Cursuri pregătitoare pentru elevii romi

Scopul proiectului: Cresterea ratei de admitere a absolvenților de liceu de etnie romă la facultățile de medicină.

Prin acest proiect, Sastipen si-a propus să crească numărul de studenți romi înscriși la facultățile de medicină care și-ar continua astfel studiile.Obiectivele proiectului:

  • Să identifice elevii interesați și eligibili ca să participle la clasele pregătitoare.
  • Să implementeze clase pregătitoare pentru beneficiari în următoarele centre universitare: Sibiu, Cluj, Constanta, Iasi, Bucuresti.
  • Să asigure asistență tehnică și financiară în procesul de înscriere la examenele de admitere la facultățile de medicină.
Grupul-țintă: 30 de tineri romi atât din mediul urban, cât și din mediul rural și care sunt elevi în anii terminali de liceu (clasa a 12-a) în localități aflate în vecinătatea universităților selectate în proiect.2. Rezultate:

-Informarea a elevilor și părinților romi din 120 de licee cu privire la programul de tutorat

-Selectarea celor 30 de beneficiari ai proiectului

-Identificarea diferitelor opțiuni pentru elevii romi și stabilirea subiectelor pentru clasele pregătitoare.

-Identificarea subiectelor pentru admiterea la facultățile de medicină

-15 profesori selectati, care să țină cursurile pregătitoare (5 profesori de biologie, 5 profesori de chimie, 5 profesori de fizică).

-3 programe curiculare pentru pregătirea în următoarele domenii: chimie, fizică, biologie

-5 locuri selectate pentru desfășurarea cursurilor pregătitoare

-30 elevi care au beneficiat de cursuri pregătitoare

-Creșterea gradului de conștientizare la nivelul Ministerului Educației, Cercetării, Sportului și Tineretului cu privire cu nevoia de a crește numărul de locuri pentru romi din Facultățile de Medicină.

-Evaluarea cunoștințelor dobândite de elevi în cadrul programului de pregătire

-30 de elevi înscriși la examenele de admitere.

Buget: 100.000 EuroProiect: Centre educaționale pentru elevii romi

Obiectiv general:
Obținerea unei educații calitative pentru elevii romi printr-o intervenție comprehensivă cu scopul de a crea un mediu educațional integrat și îmbunătățit prin desegregare, tutorat/meditații, implicarea și co-interesarea părinților în educația copiilor lor.

Obiective specifice:

Dezvoltarea și implementarea unei campanii de lobby și advocacy pentru a determina autoritățile locale să aprobe Planul de Desegregare al SASTIPEN.

Integrarea copiilor romi în învățământul de masă în perioada mai 2009 – martie 2010 prin crearea de Centre Comunitare Educaționale pentru Romi (CCER).

Conștientizarea părinților romi cu privire la importanța educației copiilor lor și motivarea acestora pentru a se implica în procesul educațional al copiilor lor prin participarea la Consiliul Reprezentativ al Părinților.

Facilitarea participării părinților pe piața forțelor de muncă astfel încât să obțină resursele financiare necesare pentru a susține educația copiilor.

Buget: 60.000 Euro

Proiect: Sastipen Capacity Building Project
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea capacității organizaționale a SASTIPEN pentru a deveni un actor important în procesul de implementare a politicilor publice în domeniul sănătății pentru romi.Obiective specifice:

Consolidarea capacității de organizare a asociației SASTIPEN. Instruirea personalului SASTIPEN pentru ca aceasta să devină un actor important în procesul de aplicare a politicilor publice pentru romi în domeniul sănătății

Dezvoltarea abilităților de lobby și advocacy în domeniul sănătății

Dezvoltarea și perfecționarea competențelor de "watch dog" în procesul de monitorizare a politicilor publice pentru romi în domeniul sănătății

Influențarea politicilor publice în domeniul sănătății, în beneficiul populației rome în contextul descentralizării serviciilor publice de sănătate.

Grup țintă
Personalul Centrului Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN

Rezultate așteptate

Viziunea strategică a Sastipen;

1 plan de dezvoltare organizațională;

13 angajați Sastipen instruiți/formați în domeniile vizate;

O întâlnire organizată cu scopul de a dezvolta abilitățile manageriale și creșterea capacității profesionale a personalului SASTIPEN

Un plan de management organizațional;

2 persoane formate pe strângere de fonduri;

2 propuneri de proiect FSE depune spre finanțare;

contractarea unui coordonator PR

realizare unui plan de advocacy și comunicare

Buget: 63.500 USD