office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

  • ro
  • en
  • ri

Echipa

Daniel RădulescuMembru fondatordaniel.radulescu@sastipen.roDoctor in Sociologie - are 10 ani de experiență managerială și colaborare în proiecte naționale și internaționale în domeniul sănătății. A participat la dezvoltarea programului de mediere sanitară derulat în România începând cu anul 2000. Este autor al mai multor materiale pentru îmbunătățirea procesului de instruire a mediatorilor sanitari și a unor documente care au stat la baza unor recomandări de politică publică în domeniul sanitar în vederea incluziunii sociale a populației de romi.Începand cu anul 2010, a participat la elaborarea noului concept de abordare integrată a problemelor sociale cu care se confruntă grupurile vulnerabile.

Eugenia Claudia BratuMembru fondator și Vicepreședinteeugenia.bratu@sastipen.roMedic primar Sănătate Publică și Management, șef de lucrări Disciplină Sănătate Publică și Management, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București. Deține o experiență de peste 10 ani în dezvoltarea și implementarea programelor de promovare a sănătății la nivelul comunităților, dezvoltarea programelor de educație pentru sănătate și marketing social, realizarea de evaluări de nevoi și evaluarea stării de sănătate la nivel populațional. Implementarea în realizarea de monitorizări și evaluări ale intervențiilor de îmbunătățire a stării de sănătate.
Georgiana NeacșuMembru fondatorEste absolventă a Facultății de Sociologie și Asistență Socială, cu o experiență de 10 ani în implementarea de programe ce vizează îmbunătățirea situației grupurilor vulnerabile.A făcut parte din echipa de implementare a programului de mediere sanitară, a coordonat programe ce au vizat îmbunătățirea accesului la educație al copiilor și al tinerilor romi și are experiență în implementarea de campanii de informare, educare și constientizare a grupurilor vulnerabile.Radu Andrei Anuți


Președinte executiv


radu.anuti@sastipen.ro


Master în Grupuri de Risc și Servicii Sociale de Suport în cadrul Facultății de Socilologie și Asistență Socială, Universitatea din București, absolvent al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației la Universitatea Al.I. Cuza, Iași - deține o experiență de peste 8 ani în managementul organizațional, implementarea de proiecte europene destinate grupurilor vulnerabile si acordarea de servicii integrate populatiei defavorizate.Adrian Simion


Manager financiar


adrian.simion@sastipen.ro


Absolvent al Facultății de Contabilitate și Gestiune Financiară din cadrul Academiei de Științe Economice, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Dispune de o vastă experiență în activități specifice de management finaciar în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, analiză bugetară, monitorizarea cheltuielilor și asigurarea procedurilor financiare necesare implementării.
Marius RădulescuCoordonator programemarius.radulescu@sastipen.roMaster în Politici Sociale în Context European din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București - deține peste 10 ani de experiență în sectorul administrației publice și în sectorul non-guvernamental național și internațional, participând la coordonarea și la implementarea unor proiecte ce au vizat incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.Brîndușa StoianAsistent programebrindusa.stoian@sastipen.roAbsolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București și al masterului de Consiliere Școlară al aceleiași facultăți. Are experiență de peste 5 ani în funcția de consilier de orientare și îndrumare profesională în cadrul unor proiecte POSDRU. Este atestată de către EuroBestTeam ca formator în domeniul formării profesionale. În prezent urmează cursuri de formare în Psihoterapii de scurtă durată, centrată pe soluții, în cadrul Școlii Psilogos.
Claudiu GurinAsistent programeclaudiu.gurin@sastipen.roStudent al Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității București. Deține experiență în activități de logistică și organizare, precum și în activitățile departamentelor de Harm Reduction și Educație din cadrul organizației SASTIPEN.Moscovici Andreea


Asistent medicalandreea.moscovici@sastipen.roȘcoala de asistenți medicali la Școala Postliceală "Carol Davila", București, Facultatea de Biologie la Universitatea Al.I.Cuza, Iași - deține o experiență de peste 5 ani în implementarea de proiecte și programe privind sănătatea publică în comunitățile cu persoane vulnerabile.
Diana Maria SamuilăSecretarădiana.samuila@sastipen.roAbsolventă a Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza" din București s-a alăturat echipei Sastipen în luna octombrie 2014. În ceea ce privește experiență profesională, Diana s-a implicat ca voluntar în cadrul mai multor proiecte cu finanțare europeană ce au avut ca scop promovarea educației prin desen în rândul copiilor preșcolari proveniți din familii defavorizate. De asemenea, a mai participat la realizarea de materiale publicitare in diverse domenii, iar ca hobby, participă în timpul liber la organizarea și planificarea decorurilor pentru piese de teatru.Dorel TurcuExpert CECCARdorel.turcu@sastipen.roAbsolvent al Academiei de Studii Economice din București. Este membru activ ca lichidator judiciar, membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) din 2001, expert contabil al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) din anul 2002 și auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) din anul 2008. Are experiență de peste 20 de ani în domeniul financiar, în domeniul privat, cât și în cel public.

Daniela SamuilăContabildana.samuila@sastipen.roA absolvit Facultatea de Management în cadrul Academiei de Studii Economice București. Este membru activ ca expert contabil judiciar și extrajudiciar al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) din anul 2005. Își desfășoară activitatea ca și contabil din anul 2007, fiind responsabilă de contabilitatea proiectelor SASTIPEN, de planificarea și raportarea contabilă a acestora. Realizează și implementează procedurile de urmărire și analiză a cash-flow-ului, sprijină activitatea achizitorului, asistenților financiari și a consilierului juridic și participă la activitățile de audit ale proiectelor realizate de auditorul independent.
Ștefania GurinCasierstefania.gurin@sastipen.roAre o vastă experiență în domeniul finanțe – contabilitate. Lucrează în cadrul organizației SASTIPEN din anul 2010, asigurând gestionarea operațiunilor de casă în conformitate cu legislația în domeniu, necesarul de numerar pentru desfășurarea în condiții normale a operațiunilor curente; întocmește registrul de casă în lei și valută, precum și rapoartele zilnice privind soldul lichidităților în casierie. Activează în cadrul ONG-urilor rome de peste 15 ani.

Doru GurinAdministratorEste membru al echipei SASTIPEN din 2009. Responsabilitățile sale în organizație se referă la asigurarea echipamentelor de lucru necesare meebrilor echipei, identificarea furnizorilor și analiza ofertelor acestora privind mărfurile necesare aprovizionării organizației, inventarierea bunurilor existente în sediul organizației.

Alin Vasile BobuCoordonator localAre o experiență profesională de peste 8 ani în administrație publică, unde a participat la elaborarea, implementarea și monitorizarea activităților de incluziune socială derulate de autoritățile publice locale la nivelul judetul Gorj, în cadrul Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Situației Romilor.Începand cu luna aprilie 2014, Alin s-a alaturat echipei Sastipen și coordonează activitatea medico – sociala a Centrului Comunitar de Asistență Medico – Socială din Baia de Fier, jud. Gorj.

Mihaela CalotăMedicAbsolventă a Facultății de Medicină Generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie – Craiova, promoția 2002, are experiență profesională de peste 12 ani în domeniu, activând ca medic generalist și medic de familie în diverse instituții medicale la nivel județean.În luna mai 2014 s-a alaturat echipei Sastipen, desfasurând activități medico – socială în cadrul Centrului Comunitar de Asistență Medico – Socială din Baia de Fier, jud. Gorj.

Daniela VăduvaAsistent medical comunitarAbsolventă a Școlii Postliceale Sanitară „Omenia Fundeni", deține peste 10 ani de experiență profesională în acordarea de servicii medico – sociale la nivel comunitar și lucru în comunitățile tradiționale de romi, ocupând funcții precum: mediator sanitar, coordonator regional al activității mediatorilor sanitari, formator în domeniul medierii sanitare și asistent medical generalist în cadrul Centrului Medical „Speranta" – Tg. Jiu.În luna aprilie 2014, Daniela s-a alaturat echipei Sastipen și activează în cadrul Centrului Comunitar de Asistență Medico – Socială din localitatea Baia de Fier, jud. Gorj.Andreea MărunteluMediator sanitarAndreea face parte din tânăra generație de mediatori sanitari, fiind absolventă a cursului de calificare în anul 2013 și s-a alaturat echipei Sastipen începând cu luna aprilie 2014, unde activează ca mediator sanitar în cadrul Centrului Comunitar de Asistență Medico – Socială din localitatea Baia de Fier, jud. Gorj.

Anca Mihaela BălcescuCoordonator localAbsolventă a programului de Master „Drept privat" din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova, iar incepând cu luna aprilie 2014, își desfăsoară activitatea în cadrul Centrului Comunitar de Asistență Medico-Socială din Slatina, asigurând atât managementul cât și o bună desfășurare a activității centrului.

Valerică PăunescuMedicAbsolvent a Facultății de Pediatrie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie București, promoția 1982, medic primar pediatru și medic de familie, are experiență profesională de peste 30 de ani si este recunoscut la nivel local ca fiind unul dintre cei mai buni medici in domeniul medicinei pediatrice.În luna aprilie 2014 s-a alaturat echipei Sastipen, asigurând servicii medicale de specialitate grupurilor vulnerabile din cadrul Centrului Comunitar de Asistență Medico – Socială din loc. Slatina, jud. Olt.

Adriana ChiperAsistent medical comunitarA absolvit Școala Postliceală Sanitară din Slatina, promoția 1998, și a desfășurat activități de voluntariat, în calitate de asistent medical, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina.În prezent, își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Comunitar de Asistență Medico-Socială din Slatina, asigurând servicii medico-sociale grupurilor defavorizate.

Mirela CurtMediator sanitarAbsolventă a Facultății de Știinte Sociale din cadrul Universității din Craiova, specializarea Sociologie, și-a început activitatea profesională în anul 2010, implicându-se activ în procesul de îmbunătățire a situației romilor din localitatea Valea Mare jud.Olt-cu funcția de expert local pe problemele romilor, în cadrul autorității locale.În luna aprilie 2014, s-a alaturăt echipei Sastipen, asigurând servicii medicale de specialitate grupurilor vulnerabile din cadrul Centrului Comunitar de Asistență Medico – Socială din Slatina.

Hagi StoicanCoordonator localAbsolvent al Liceului Gheorghe Breazu din localitatea Amărăștii de Jos, jud. Dolj, Hagi este recunoscut ca fiind viitorul lider local al comunității de romi din satul Ocolna. Deține experiență de lucru cu membrii comunitatilor cu romi și colaborează, în calitate de paraclisier, cu Parohia Ocolna, jud. Dolj. De asemenea, este recunoscut la nivel local ca fiind unul dintre cei care promovează și respectă drepturile omului.Începând cu luna aprilie 2014 s-a alaturat echipei Sastipen, coordonând activitatea Centrului Comunitar de Asistență Medico – Sociala din loc. Amărăștii de Jos.

Nițescu Bădoi Anuța CameliaMedicAbsolventă a Facultății de Medicină Generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie – Craiova, promoția 1983, deține experiență profesională de peste 31 ani în domeniul medicinei de familie și lucrul cu grupurile defavorizate, de la nivel comunitar.În luna aprilie 2014 s-a alaturat echipei Sastipen, desfasurând activități medicale în cadrul Centrului Comunitar de Asistență Medico – Socială din loc. Amărăștii de Jos.

Marius DiaconuAsistent medical comunitarAbsolvent al scolii Postliceale Sanitare de Stat ,,Charlles Laugier'' din Craiova, specializarea Asistent Medical Generalist. În luna aprilie 2014 s-a alaturat echipei Sastipen și desfășoară activități de asistență medicală comunitară în cadrul Centrului Comunitar de Asistență Medico – Socială din loc. Amărăștii de Jos.

Ștefania DiaconuMediator sanitarAbsolventă a scolii Postliceale Sanitare de Stat ,,Charles Laugier'' din Craiova, specializarea Asistent Medical Generalist, are experiență experiență profesională de peste 5 ani în domeniul medierii sanitare, activitate desfasurată în comunitatea de romi din Satul Ocolna, jud. Dolj.În luna aprilie 2014, Ștefania s-a alaturat echipei Sastipen și activează în cadrul Centrului Comunitar de Asistență Medico – Socială din loc. Amărăștii de Jos.