office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

 • ro
 • en
 • ri

Programul de mediere sanitară

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenție „Promovarea egalității de șanse pe Piața Muncii"
Numărul de identificare: POSDRU/97/6.3/S/62383

PROIECT: „PROGRAMUL DE MEDIERE SANITARĂ: OPORTUNITATE DE CREŞTERE A RATEI DE OCUPARE ÎN RÂNDUL FEMEILOR ROME"

Rezumatul proiectului

 1. Scurtă descriere
  Obiectivul principal al proiectului îl constituie creşterea ratei de ocupare în rândul femeilor rome şi facilitarea accesului acestora pe piaţa muncii în scopul evitării excluziunii sociale şi creării unei societăţi bazate pe principiul egalităţii de şanse.

  Obiective specifice:
  1. Dezvoltarea unui instrument strategic şi inovativ necesar susţinerii programului de mediere sanitară în contextul descentralizării serviciilor de sănătate publică, prin înfiinţarea unui Centru de Formare şi Certificare a Mediatorilor Sanitari;
  2. Dezvoltarea unei Unităţi de Asistenţă Tehnică, Monitorizare şi Evaluare a activităţii mediatorilor sanitari în contextul descentralizării serviciilor de sănătate publică;
  3. Implementarea unei campanii de lobby şi advocacy în rândul autorităţilor locale cu scopul de a creşte rata de ocupare a mediatorilor sanitari, în conformitate cu strategia de descentralizare a serviciilor de sănătate publică. Prin acest proiect ne propunem îmbunătăţirea cadrului în care se desfăşoară programul de mediere sanitară, care va asigura continuitatea activităţii mediatorilor sanitari care au fost transferaţi către autoritatea locală. Proiectul va contribui la creşterea ratei de ocupare în rândul femeilor rome.

Tipurile de servicii oferite prin intermediul acestui proiect sunt:

Centrul de Formare și Certificare a Mediatorilor Sanitari care va contribui la dezvoltarea competenţelor şi calificărilor de bază ale acestora, adaptat procesului descentralizării serviciilor de sănătate. În cadrul centrului va fi dezvoltat un program de formare profesională în domeniul medierii sanitare, care va conduce, pe termen lung, la creşterea ratei de ocupare în rândul persoanelor de etnie romă, în special femei, şi implicarea acestora în procesul de incluziune socială a comunităţilor din care fac parte.

Unitatea de Asistență Tehnică, Monitorizare și Evaluare care va contribui la managementul programului de mediere sanitară, asigurând, pe termen lung, sustenabilitatea programului în contextul descentralizarii serviciilor de sănătate.

Campania de lobby si advocacy în rândul autorităților locale cu scopul de a crește rata de ocupare a mediatorilor sanitari, în conformitate cu strategia de descentralizare a serviciilor de sănătate publică.

Proiectul va fi implementat în cele opt regiuni ale ţării: Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov.

 1. Grupuri țintă
  Proiectul se adresează unui număr de 788 femei rome, în vederea creşterii participării lor pe piaţa muncii, dat fiind faptul că acestea prezintă un risc ridicat de excluziune socială.
  Un alt grup ţintă vizat este reprezentat de manageri ai autorităților publice centrale (41 persoane) şi personal din autorităţile publice centrale şi locale (100 persoane), prin dezvoltarea unor parteneriate cu acestea, care să conducă la creşterea ratei de ocupare a mediatorilor sanitari, precum şi la implementarea şi îmbunătăţirea politicilor de sănătate publică adresate comunităţilor cu romi în contextul descentralizării.
 1. Rezultate așteptate
  Ca urmare a implementării proiectului vom avea următoarele rezultate majore:
  • Un Centru de Formare și Certificare a Mediatorilor Sanitari care să contribuie la creșterea ratei de ocupare a femeilor rome, bazat pe principiul egalității de șanse;
  • O Unitate de Asistență Tehnică, Monitorizare și Evaluare a activității mediatorilor sanitari, care să contribuie la menținerea pe piața forței de muncă a unui număr de cca 650 de femei rome active în programul de mediere sanitară;
  • 100 de femei rome, provenite din comunitățile care nu beneficiază de programul de mediere sanitară, formate și angajate în poziția de mediatori sanitari de către autoritățile locale în contextul descentralizării serviciilor de sănătate.
 1. Indicatori
  La finalul proiectului vor fi atinşi următorii indicatori:
  • 788 participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii;
  • 100 femei participante la programele de calificare/ recalificare;
  • 8 evenimente de comunicare şi promovare – acces pe piaţa muncii;
  • 100% ponderea participanţilor la programe de calificare/ recalificare, care obţin certificare;
  • 100% ponderea femeilor care au participat la programe de formare profesională şi care au obţinut certificat;
  • 100% ponderea femeilor asistate în dezvoltarea carierei care au avansat în carieră;
  • 788 participanţi la instruire certificaţi – acces pe piaţa muncii;
  • 100 femei care au beneficiat de consiliere/ orientare şi au avansat în carieră după un an – acces pe piaţa muncii.
  • 20 formatori acreditați în domeniul medierii sanitare;
  • 16 sesiuni de formare și perfecționare a mediatorilor sanitari;
  • 20 de parteneriate încheiate în cadrul proiectului;
  • 8 planuri regionale de asistență tehnică în domeniul medierii sanitare adresate autorităților locale;
  • 100% ponderea femeilor de etnie romă certificate în cadrul programelor de formare;
  • 70% ponderea femeilor acreditate ca formatori în domeniul medierii sanitare.