office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

 • ro
 • en
 • ri

Misiune Sastipen

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN promovează dialogul social, participarea şi implicarea comunităţii în procesul de luare a deciziilor de politici publice prin îmbunătăţirea comunicării între structurile administrative ale autorităţilor şi comunităţi de la nivel local, naţional şi internaţional, precum şi prin sesizarea organelor competente când sunt încălcate acele drepturi ale omului care au legătură cu obiectivele organizației.


SASTIPEN are ca scop elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea de politici privind îmbunătăţirea situaţiei grupurilor dezavantajate, precum şi protecţia drepturilor omului bazată pe principiul non-discriminării şi egalităţii de şanse între cetăţeni.

Viziunea organizației: Sănătatea ta, prioritatea noastră!

O societate care acceptă diversitatea, unde oamenii sunt sănătoşi şi se sprijină unul pe celălalt. Toţi au acces egal la servicii integrate de calitate, conform nevoilor lor.

Valorile organizaţiei

 1. Curajul de a interveni în situaţii de criză;
 2. Creșterea încrederii în cadrul comunităților;
 3. Responsabilitatea faţă de beneficiari, parteneri şi resurse;
 4. Activismul şi acţiunea civică;
 5. Oferirea de respect beneficiarilor şi dovedirea empatiei faţă de problemele lor;
 6. Perseverenţa în toate acţiunile pentru îndeplinirea misiunii;
 7. Profesionalism în activitățile derulate;
 8. Respect față de colaboratori și față de beneficiarii activității organizației;
 9. Integritate și onestitate;
 10. Persuasiune și perfecționism;
 11. Putere de muncă și eficiență.