office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

  • ro
  • en
  • ri

CCSI – Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor

CCSI SERVICII INTEGRATE

Descriere proiect.

Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate – SASTIPEN implementeaza, in calitate de partener asociat,pentru proiectul " “CCSI – Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor”", împreună cu Institutul pentru Politici Publice (IPP), Asociația ActiveWatch, Primăria Comunei Polovragi (județul Gorj), Primăria Comunei Hamcearca și Primăria Comunei Ciucurova (județul Tulcea) și finanțat în cadrul Programului de Dezvoltare Locală al cărui operator este Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Obiectivul generalal proiectului este reducerea disparităților economice și sociale în rândul populației de etnie roma din localitățile vizate în proiect prin implicarea societății civile și a autorităților locale și regionale, astfel contribuind activ la creșterea incluziunii și abilitării romilor în conformitate cu principiile comune privind incluziunea romilor și creșterea coeziunii economice și sociale la nivel local.

Astfel, prin intermediul acestui proiect, până în noiembrie 2022, în comunele Ciucurova, Hamcearca și Polovragi vor fi înființate și vor deveni funcționale trei centre comunitare de servicii integrate care, la sfârșitul proiectului, vor fi preluate de autoritățile locale fiind astfel integrate în facilitățile oferite locuitorilor din cele trei comune. În cadrul centrelor vor activa echipe comunitare formate din coordonatori ai centrelor comunitare de servicii integrate, medici, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, experți ocupare, mediatori școlari, facilitatori comunitari, experți în domeniul juridic care vor desfășura activitățile la nivel local. Astfel, comunitatea va beneficia de:

Servicii medicale primare (consultații primare, realizarea unor campanii de screening pentru factori de risc sau afecțiuni cu frecvență mare de apariție)

Urmărirea și înscrierea atât a femeilor gravide, cât și a nou – născuților pe listele medicilor de familie

Activități de informare, consiliere și mediere pe piața forței de muncă

Asistență juridică pentru obținerea actelor de identitate și pentru clarificarea situației locative

Asistență în vederea stimulării/prevenirii abandonului școlar și creșterea accesului la educație

Inovația pe care acest proiect constă în sinergia dintre expertiza și resursele fiecărui partener, contribuind astfel la creșterea incluziunii sociale și abilitării romilor, corelată cu documentele strategice care urmăresc promovarea unei dezvoltări echilibrate și coeziunii sociale, atât la nivel local, cât și la nivel național.

Pe lângă activitățile direct legate de centrele comunitare de care vor beneficia cel puțin 900 de persoane, cele trei organizații neguvernamentale implicate în proiect – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Institutul pentru Politici Publice (IPP) și ActiveWatch -, vor derula activități de împuternicire a romilor pentru a participa activ la procesul de luare a deciziilor și activități care promovează dialogul intercultural și combaterea discriminării. Astfel, în decursul următorilor doi ani, 450 persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome vor fi informate cu privire la drepturile lor și implicarea la viața comunității; 300 membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului, inclusiv persoane în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică vor participa în activități de combatere a discriminării și de promovare a dialogului intercultural; 60 experți și lideri romi vor fi implicați în procesul de luare a deciziilor.

Totodată, ne vom adresa și specialiștilor din cadrul autorităților publice locale, specialiștilor și voluntarilor din cadrul ONG-urilor, profesorilor și altor actori care joacă un rol cheie în furnizarea de servicii acordate romilor. Aceștia vor beneficia de cursuri de formare și de un toolkit care îi susțină în realizarea activităților.

În afară de intervenția complementară a celor trei organizații neguvernamentale, un punct forte al acestui proiect este parteneriatul public-privat care permite crearea unor modele sustenabile de intervenție și incluziune. Astfel, colaborarea cu Primăria Comunei Polovragi, Primăria Comunei Hamcearca și Primăria Comunei Ciucurova va asigura continuitatea acestui proiect și va face trecerea către integrarea acestui tip de intervenție în viața de zi cu zi a comunelor.

Care sunt obiectivele?

Obiectiv 1 Furnizarea de servicii integrate unui număr de minim 900 beneficiari, prin intermediul a 3 centre comunitare de servicii integrate;

Obiectiv 2 Implementarea unui program de împuternicire locală a romilor pentru un număr de minim 450 de persoane.

Obiectiv 3 Implementarea unui program de combatere a discriminării si promovare a dialogului intercultural pentru minim 900 persoane.
Buletine Informative

Buletin Informativ 1 Contine Descrierea activitatiilor principale, a servicilor din cadrului CCSI si implementarea acestora precum si rezultate obtinute.

Buletin Informativ 1 - Limba Engleza Contine Descrierea activitatiilor principale, a servicilor din cadrului CCSI si implementarea acestora precum si rezultate obtinute.

Rapoare

Raport de activitate CCSI Polovragi Raportul de activitate pentru POLOVRAGI PERIOADA 01 IULIE - 30 NOIEMBRIE 2021.

Raport de activitate CCSI Hamcearca Raportul de activitate pentru HAMCEARCA PERIOADA 01 IULIE - 30 NOIEMBRIE 2021.

Raport de activitate CCSI Ciucurova Raportul de activitate pentru CIUCUROVA PERIOADA 01 IULIE - 30 NOIEMBRIE 2021.

Norway grants Fondul Roman De Dezvoltare Sociala Institutul Pentru Politici Publice Comuna Ciucurova Comuna Hamcearca Comuna Polovragi